Metody prac remontowych na nawierzchniach brukowych

Zużycie nawierzchni brukowej to zupełnie naturalne zjawisko, które możemy zauważyć po kilkunastu latach jej użytkowania. Ścieranie, brud, pęknięcia, chwasty i zapadanie się pojedynczych kostek lub obszarów nawierzchni powinny być sygnałem, że konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Jakimi metodami wykonuje się renowacje nawierzchni brukowych?

Czyszczenie

Pierwszym sposobem, który natychmiast poprawia wygląd nawierzchni brukowych jest dokładne czyszczenie. Wycieki oleju samochodowego, zabrudzenia trudnymi do wywabienia substancjami lub wykwity białego nalotu mogą powodować obszerne i nieestetyczne plamy, które wymagają zaawansowanych metod czyszczenia. Kostkę brukową należy myć specjalną myjką ciśnieniową przy użyciu wody i detergentów do betonu, chemicznych pianek wchłaniających niepożądane substancje lub preparatów na bazie kwasu solnego.

Usuwanie chwastów

Wszędobylski chwast bardzo lubi rosnąć w przestrzeniach między płytami lub kostką, zwłaszcza w wilgotnych, zacienionych obszarach. Mech w spoiwie powoduje dodatkowo, że nawierzchnia staje się śliska i należy bardzo ostrożnie się po niej poruszać. Aby skutecznie pozbyć się chwastów, trzeba użyć preparatów chwastobójczych lub zastosować syntetyczną zaprawę fugową w miejsce starej piaskowej zasypki.

Piaskowanie i impregnacja

Mikropęknięcia i rysy na nawierzchni brukowej powstałe np. wskutek nieumiejętnego odśnieżania, można usunąć w kilkustopniowym procesie renowacyjnym. Tę samą metodę stosuje się również w celu pozbycia się warstwy nawierzchni wyblakłej pod wpływem zbyt silnych promieni UV. Na początku należy wypiaskować lub zeszlifować zniszczoną warstwę, aby pozbyć się rys, pęknięć i zabrudzeń. Następnie nawierzchnia powinna zostać zaimpregnowana, bądź pokryta preparatem zawierającym oryginalny pigment, przez co kostka odzyskuje dawną świeżość i kolor.  

Naprawa zapadniętej nawierzchni

Najczęstszą przyczyną zapadania się kostki brukowej jest zły stan podbudowy. W przypadku, gdy ubytek jest niewielki, należy wyjąć zapadnięte elementy, spulchnić i uzupełnić podsypkę z piasku oraz ułożyć ponownie kostkę, przymocować do podłoża używając gumowego młotka, a kolejno zafugować piaskiem. W przypadku zapadnięcia większego obszaru należy usunąć zapadnięte elementy, sprawdzić gęstość i grubość podbudowy oraz wypełnić ubytki żwiru w warstwie nośnej, pokryć warstwą piasku zmieszanego z cementem, wypoziomować powierzchnię i ponownie ułożyć kostkę. 

Wymiana kostki brukowej

Najbardziej wymagającymi pracami remontowymi na nawierzchni brukowej jest jej całkowita wymiana. To czasochłonne i trudne zadanie, dlatego też powinno zostać powierzone profesjonalistom. Podobnie jak w przypadku zapadniętej nawierzchni należy najpierw usunąć kostkę i piaskowo – cementową podsypkę, sprawdzić stan podbudowy, w przypadku ubytków uzupełnić ją, a następnie ułożyć nową podsypkę, wypoziomować powierzchnię i położyć kostkę.

Wróć