Najczęstsze przyczyny uszkodzeń dróg asfaltowych

Stan polskich dróg pozostawia sobie wiele do życzenia. Mimo intensywnych procesów naprawczych i kolejnych projektów nowych nawierzchni, cały czas możemy znaleźć odcinki zniszczonego asfaltu.

Dochodzi do różnego typu uszkodzeń, takich jak: pęknięcia siatkowe, poprzeczne, podłużne, koleiny, łaty, wyboje czy ubytki kruszywa i lepiszcza, które dają się zauważyć w szczególności wczesną wiosną. Jakie są częste przyczyny uszkodzeń dróg asfaltowych?

Wada mieszanki mineralno – asfaltowej

Asfalt wykorzystywany w budownictwie drogowym pełni rolę lepiszcza spajającego materiał mineralny, czyli kruszywo. Latem lepiszcze staje się bardziej miękkie, a zimną ulega twardnieniu, co skutkuje zwiększeniem kruchości i podatności na pęknięcia. W przypadku zastosowania niewłaściwej mieszanki mineralno – asfaltowej, która nie jest odporna na wahania temperatur w naszym klimacie, na nawierzchni powstają pęknięcia. W miarę eksploatacji dróg usterki mogą się stale pogłębiać, tworząc w efekcie obszerne ubytki kruszywa. Niewłaściwe parametry mieszanki mineralno – asfaltowej mogą również powodować ścieranie się warstw asfaltowych i prowadzić do powstawania wybojów.

Woda

Kolejnym czynnikiem niszczycielskim nawierzchni jest woda. Istnieje kilka sposobów, którymi może przedostawać się do podłoża gruntowego i podbudowy nawierzchni, m.in.: z wód atmosferycznych, gruntowych, z położonych nieopodal zbiorników wodnych, pary wodnej w gruncie lub przesiąkając z wyżej położonych warstw otaczającego terenu. Zbyt wysoki poziom zawilgocenia danego obszaru może powodować spadek nośności podłoża. Dodatkowo poprzez wnikanie wody w konstrukcję nawierzchni zmniejsza się tarcie między ziarnami kruszywa, co skutkuje negatywnym przemieszczaniem się cząsteczek.

Nadmierne obciążenie

Stopniowe zużywanie nawierzchni to naturalny efekt eksploatacji dróg asfaltowych. Uszkodzenia pogłębiają się, jeśli jednostkowe ciśnienie, jakie wywiera koło pojazdu na nawierzchnię jest zbyt wysokie. Jak mówi ustawa o drogach publicznych, maksymalny nacisk na oś pojazdów poruszających się po większości dróg publicznych nie powinien przekraczać wartości 80 kN. Niestety wzmożony ruch uliczny, przeciążone auta ciężarowe oraz konstrukcja nieprzygotowana właściwie do spodziewanego obciążenia, powodują uszkodzenia asfaltu.

Wróć